Publikationen der Gruppe "Zelluläre Dynamik"

Zeitschriftenartikel (1)

2006
Zeitschriftenartikel
Mank, M.; Reiff, D. F.; Heim, N.; Friedrich, M. W.; Borst, A.; Griesbeck, O.: A FRET-based calcium biosensor with fast signal kinetics and high fluorescence change. Biophysical Journal 90 (5), S. 1790 - 1796 (2006)
Zur Redakteursansicht