Полева изследователска станция в Табачка, Българиа

Полева изследователска станция в Табачка, Българиа

„Станцията за изследване на прилепи в с. Табачка” представлява международна научно-изследователска полева станция на Групата по сензорна екология и е разработна в сътрудничество с Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” (www.lomea.org). Станцията е разположена в село Табачка, Северна България. Основната цел е да бъдат проучени фундаментални въпроси относно екологията и поведението на прилепите. В същото време научните данни, получените резултати биха могли да се приложат при необходимост  за разрабтване на планове за управление на популациите на дивите прилепи от района с цел прилагане на природозащитни мерки.

Станцията за изследване на прилепите „Симерс“ в Табачка, България, е полевата станция на Групата по Акустичната и функционална екология на Института по Орнитология “Макс Планк“. Проектът функционира в сътрудничество с Дирекцията на Природен парк "Русенски Лом". Целта на полевата станция е да изследва фундаменталните въпроси за сензорната екология, поведението и биологията на прилепите (както и на други животни). В същото време изследванията предоставят научна информация, необходима за опазването на местните прилепи и екосистеми.

Станцията е основана през 2007 г. от д-р Бьорн Симерс като Станция за изследване на прилепите – Табачка (Tabachka Bat Research Station). От 2014 г. тя се управлява от Групата по акустичната и функционална екология. В памет на д-р Симерс станцията вече носи неговото име.

Пейзажът на Русенски Лом се характеризира с около 170 километра карстови речни каньони, широколистни гори, храсти и степни местообитания, дребномащабно биологично земеделие в поломието и широкомащабно земеделие на платото. Повече от 600 пещери и скални ниши осигуряват отлични естествени убежища за прилепите. В района се срещат най-малко 23 вида прилепи.

Полевата станция разполага с две големи летателни лаборатории, в които прилепите могат да летят свободно. Това позволява симулиране на естествени ситуации за изучаване на поведението на животните, като например хранене или междувидова комуникация. Използвайки инфрачервени, високоскоростни камери, сензори за движение и уникално акустично оборудване, ние наблюдаваме поведението на животните, без да ги безпокоим. В допълнение към проучванията на закрито, станцията е идеална база за полеви изследвания и изучаване на биологията на прилепите в дивата природа използвайки арени от ултразвукови микрофони, термални камери и миниатюрни “on-board” логери поставяни директно върху диви прилепи.

Международни сътрудничества

По време на полевия сезон в Станцията работят както членовете на Института по орнитология "Макс Планк“, така и колеги от научни институти и университети от цял свят. Групата по Акустична и функционална екология е щастлива да приветства колеги, заинтересувани от колаборация, както и тези, които имат желание да провеждат научните си проекти като гости на станцията (в този случай гостите ще бъдат помолени да допринесат за разходите по полевата станция със заплащане на такса). За повече информация се свържете с д-р Горлиц. За да се осигури достатъчно време за необходимите разрешителни за научните изследвания, заявките за работа в изследователската станция трябва да бъдат получени до 31 януари на всяка година.

Go to Editor View